Tupoksi Staf Ahli Bupati

Tugas Pokok  dan Fungsi

Staf Ahli Bupati

PP. No. 41 Th. 2007
Qanun No. 3 Th. 2012
Perbup No. 5. Th. 2013
 

TUPOKSI STAF AHLI BUPATI

(PP. No. 41, Tahun 2007)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok staf ahli mempunyai fungsi sebagai berikut :

 

 1. Perumusan rencana kerja sebagai Pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati
 2. Pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian dan perumusan telaahan kepada Bupati dan wakil Bupati
 3. Perumusan telaahan masalah Pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya
 4. Pelaksanaan pemberi saran, pertimbangan dan masukan berupa telahaan staf masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

 

RINCIAN TUGAS

 1. Merumuskan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
 2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan analisis
 3. Mengumpulkan bahan yang berasal dari imformasi lainnya
 4. Melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya
 5. Melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap data dan imformasi yang ada
 6. Merumuskan saran dan pertimbangan dalam bentuk telaahan staf sesuai dengan bidang tugasnya
 7. Menyampaikan telaahan staf kepada bupati dan wakil bupati
 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati

 

Hosted by e-Padi.com
Back to top button
Close